Het Europees Praktijk Parcours is een parcours dat zijn oorsprong vind in de jaren '80 van de vorige eeuw. In die tijd schoten diverse politie- en andere gewapende overheidsorganisaties in Nederland, Duitsland, Belgie, Engeland en Luxemburg schietwedstrijden met een dynamisch karakter. Deze wedstrijden, het SASIA Parcours,  was vernoemd naar de Franse inspecteur van politie, Raymond Sasia. Deze Raymond Sasia was de eerste buitenlandse politieambtenaar die in de jaren '60 naar de Amerikaanse F.B.I (Federal Bureau of Investigation) mocht om aldaar een studie te volgen met betrekking tot het politieschieten.


In mei 1962 haalde hij dan ook zijn befaamde F.B.I diploma uit handen van John Edgar Hoover, de toenmalige directeur van de F.B.I. Sasia nam een hoop kennis en kunde mee en heeft, terug in Frankrijk, de schietopleiding van de Franse politie hervormd. Het succes van deze methode bleef niet onopgemerkt in andere Europese landen en deze volgden dan ook snel achter elkaar en pasten hun vuurwapenopleidingen aan.


De methode bestond uit een parcours waarin de schutter in verschillende houdingen en afstanden moest schieten, hierbij gebruik makend van verschillende dekkingen waarbij zo snel en effectief mogelijk een schot moest worden gelost. Zo leerde de politie te schieten in situaties die zich in de dagelijkse politiepraktijk kunnen voordoen. De schietopleidingen werden zo minder statisch en meer dynamisch van aard. 


De diverse organisaties organiseerden vervolgens een schietwedstrijd onder de noemer "Sasia Parcours". Na enkele jaren is in overleg met de diverse organisaties overeenstemming bereikt over de uiteindelijke wedstrijdvorm waarbij van de verschillende schijven, houdingen en dekkingen en regels, overgegaan werd tot 1 standaard. In begin jaren '90 is de naam van het parcours veranderd in het "Europees Politie Parcours". 


De wedstrijden werden vaak verschoten op schietbanen die in beheer waren van overheidinstanties en burgerschutters mochten dan ook vaak niet meedoen. Dit is in de loop van de jaren veranderd en burgers mochten op uitnodiging ook meeschieten. Een ander aspect is dan burgers niet op "manschijven" mochten schieten. Het EPP is dan ook geen erkende KNSA discipline. In 2020 is daarom een nieuwe wedstrijdschijf geintroduceerd waarbij de puntenzone's gelijk zijn gebleven, maar van een persoonsvorm geen sprake meer is. 


Anno 2022


Omdat het parcours niet meer van overheidswege wordt georganiseerd, zijn burgers nu ook welkom op alle wedstrijden. Een ander aspect is dat de manschijf, zoals net is opgemerkt, is vervangen door een schijf die niet meer aan een manschijf doet denken.  Het politieparcours is dan ook vernoemd naar het "Europees Praktijk Parcours". De benaming EPP blijft zo dus voortbestaan !


Een burgervereniging die een EPP wedstrijd wil organiseren, die meetelt voor de competitie zal eerst toestemming moeten hebben van het EPP bestuur. De vereniging dient eerst een "proefwedstrijd" te organiseren waarna deze (na goedkeuring van het bestuur) een officiele wedstrijd mag organiseren.


Hoe ziet het parcours en tegenwoordig uit ..?


De schutter start met zijn wapen in een daartoe geschikt holster, inclusief 50 patronen en 2 houders, aan de start op 7 meter afstand van de kaart. Het wapen wordt geladen met 1 houder met 5 patronen. In de reservehouder worden ook 5 patronen geladen. De schutter heeft 5:30 minuten de tijd om het parcours als volgt te verschieten:


- 7 meter, 2x 5 schoten in maximaal 15 seconden (noodweervuur)

- 30 meter, 1x 5 schoten liggende positie

- 25 meter, 1x 5 schoten zittende positie

- 5 meter, 5 schoten langs de rechterzijde van een barricade ("sterke hand") gevolgd door 5 schoten met de        "zwakke hand" langs de linkerzijde van de barricade. (linkshandige schutters schieten omgekeerd)  

- 15 meter, 1x 5 schoten knielende houding 

- 15 meter, 1x 5 schoten binnen 10 seconden (noodweervuur)

- 10 meter, 1x 5 schoten spiegelbolletje (rechterbovenzijde schijf) enkelhandig, single action

- 10 meter, 1x 5 schoten spiegelbolletje (linkerbovenzijde) dubbelhandig, single action


Belangrijk om te weten:


- Elke schutter heeft een individuele tijdwaarnemer die de tijd en handelingen van de toegewezen schutter          waarneemt en waar nodig ingrijpt

- Bij storingen worden deze door de schutter direct (veilig) verholpen. 

- Bij ernstige storingen steekt de schutter zijn hand op en houdt het wapen in veilige richting (kogelvanger)

* Wanneer de schutter de storing snel zelf help, loopt de tijd door. De tijd stopt alleen als de schutter zijn hand opsteekt. 

- Alle eerste schoten moeten double action worden uitgevoerd (muv singelaction wapens)

- Tijd loopt tijdens het herladen door en stopt tot het wapen weer in het holster zit

- 5 Strafpunten volgen voor het laten vallen van patronen (muv het liggen en zittend schieten)

- 5 Strafpunten volgen voor schieten buiten de tijd

- Onmiddelijke disqualificatie bij onveilig gebruik / handelingen met het wapen

- Bij de laatste stages mag het wapen worden voorgespannen (singe action wapens)

- Beenholsters zijn niet toegestaan

- Na de eerste stage wordt het magazijn niet herladen, maar vindt dat plaats op de 25 meter lijn op bevel van

  de baancommandant. 


In principe mag een politieambtenaar uitsluitend met zijn / haar dienstwapen schieten. Tegenwoordig worden ook veel sportwapens en uitrusting gebruikt omdat er ook burgers aan de wedstrijden mee doen. Deelnemers dienen wel in bezit te zijn van een verlof tot voorhanden van de betreffende wapens te hebben, of andersinds aan te tonen over voldoende kennis en kunde te beschikken in de omgang met vuurwapens. Dit laatste kan door het overleggen van een geldig lidmaatschapsbewijs van een vereniging alsmede een schietboekje met voldoende actuele aantekeningen van schietbeurten met groot kaliber wapens. Onder groot kaliber wordt

verstaan een minimum pistoolkaliber van 9 mm / .38 (.355inch).